Müügitingimused

Cobega OÜ elektroonilise ostukeskkonna müügitingimused
kehtivad alates: 26.01.2016

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad robottolmuimejad.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Cobega OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel robottolmuimejad.ee.
4) Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
5) Veebipoes olevate toodete kirjeldustes võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.

6) Veebipoel on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta robottolmuimejad.ee poolt kehtestatud tingimustele.

Kui veebipoel ei ole võimalik tellimust täita, võtab robottolmuimejad.ee ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

2. Hinnainfo
1) Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2) Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.
3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine
1) Lisage soovitud kaup ostukorvi.
2) Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv“.
3) Tellimuse vormistamiseks valige esiteks kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis ja märkige linnuke kasutustingimustega nõustumiseks. Valige endale sobiv makseviis nimekirjast.
5) Järgnevalt avaneb leht teie tellimuse kokkuvõttega. Tellimuse kinnitamiseks valige „Kinnitan tellimuse“.
6) Avaneb leht, mis kinnitab Teie tellimust. Lehel on toodud andmed tellitud kaupade eest tasumiseks. Arve maksmisel palun kindlasti märkida tellimuse number pangaülekande selgitusse.
7) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine
1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe kodulehel. Kaubast taganemise avaldus.
2) Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe kodulehelt ning saata see aadressile info@robottolmuimejad.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4) Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5) Ostja ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6) Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
7) Kõik otsesed kaubast taganemise kulud kannab ostja.
7. Vääramatu jõud
1) Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine
1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) Veebipoel on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.
3) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord
1) Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.
2) Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade Kauba mittevastavusest tuleb saata veebipoe elektronposti aadressil info@robottolmuimejad.ee või helistada telefonil +372 53364436 . Juhul, kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Veebipood vastutusest kauba mittevastavuse eest.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.
4) Veebipood vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt.
4.1 esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmisest hetkest eeldatakse, et kauba
mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub veebipoel.
4.2. pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.
5) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja ostja omavahel kokku.
6) Veebipood ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena.
7) Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8) Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
10) Ostjal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1) Kui veebipood on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus veebipoe poolt pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.